Στεγαστικά Δάνεια

Από σήμερα μπορείτε να αποκτήσετε στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor 3m και περιθώριο επιτοκίου (spread) από 2,45% με προσημείωση ακινήτου. Έτσι χρηματοδοτείτε με προνομιακούς όρους τα σχέδιά σας να χτίσετε, να αγοράσετε, να ανακαινίσετε ή να επισκευάσετε το σπίτι σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε σταθερό επιτόκιο για αρχική ή για όλη διάρκεια του δανείου για να υπολογίζετε με ακρίβεια τα οικονομικά σας.

Για να αποκτήσετε δάνειο, όλοι όσοι συνυποβάλλετε την αίτηση δανείου πρέπει να προσκομίσετε δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα στοιχεία σας. Όλα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Για δάνειο με εξασφάλιση, χρειάζονται επιπλέον ορισμένα δικαιολογητικά για το ακίνητο που προσημειώνεται.

Compare listings

Compare
Επιστροφή
Viber