Χιλιάδες παραβάσεις στις γονικές παροχές εντόπισε η εφορία

goniki paroxi

Χιλιάδες περιπτώσεις γονικών παροχών εντόπισε ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ, στις οποίες, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, φαίνεται να έχουν παραβιαστεί οι όροι της νομοθεσίας αλλά και της εγκυκλίου που εξέδωσε η ΑΑΔΕ. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν διαδοχικές γονικές παροχές σε διάστημα μικρότερο του εξαμήνου, παροχές σε χρήμα οι οποίες δεν πέρασαν από το πιστωτικό σύστημα, αλλά και περιπτώσεις όπου δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπόχρεοι θα κληθούν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να απαντήσουν στα ερωτήματα και να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους και, εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα πληρώσουν φόρους που φτάνουν έως και 40%.

Όπως αναφέρουν στο Capital.gr φορολογούμενοι που έκαναν χρήση της διαδοχικής δωρεάς, θα προσφύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και εν συνεχεία στα διοικητικά δικαστήρια, καθότι η εγκύκλιος που απαγόρευε τις διαδοχικές δωρεές και γονικές παροχές εκδόθηκε έναν χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου. Συγκεκριμένα, πριν από τρεις μήνες έγινε δωρεά από παιδί σε γονέα ύψους 300.000 ευρώ, το οποίο ποσό έγινε δωρεά εν συνεχεία από τους γονείς στο άλλο τους παιδί χωρίς να καταβληθεί κανένας φόρος. Από τη νομοθεσία και τις αποφάσεις δεν προέκυπτε από πουθενά η απαγόρευση των διαδοχικών δωρεών και γονικών παροχών, κάτι από το οποίο επωφελήθηκαν πολλοί φορολογούμενοι.

Βέβαια, εάν ο νομοθέτης ήθελε να υποστηρίξει και τις διαδοχικές γονικές παροχές, θα τις είχε πιθανόν συμπεριλάβει στις διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρουν από το υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι εντός του υπουργείου που αναφέρουν ότι δεν είχαν σκεφτεί τη διαδικασία των διαδοχικών παροχών και έστω εκ των υστέρων έκλεισαν το “παράθυρο” του νόμου.

Το σίγουρο είναι ότι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δεν μπορεί να αγνοήσει την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ και, ως εκ τούτου, οι υποθέσεις αυτές θα απορριφθούν. Μοναδική διέξοδος των φορολογουμένων είναι τα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία θα βασιστούν στα πραγματικά στοιχεία και το γεγονός ότι υπάρχουν ασάφειες στον νόμο οι οποίες με καθυστέρηση ενός έτους αποσαφηνίστηκαν.

Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2021 η κυβέρνηση νομοθέτησε την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για γονικές παροχές και δωρεές στα 800.000 ευρώ για την πρώτη κατηγορία. Η εξέλιξη αυτή ώθησε χιλιάδες φορολογούμενους να προχωρήσουν σε μεταβιβάσεις ακινήτων μέσω γονικής παροχής στα παιδιά τους, σε χρηματικές δωρεές ακόμα και σε μεταβίβαση μετοχών.

Μεταξύ των ζητημάτων που αντιμετωπίζει αυτό το διάστημα η ΑΑΔΕ είναι και η διαγραφή του φόρου 10% που επιβλήθηκε στις περιπτώσεις χρηματικών παροχών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022 με ανάληψη χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό και κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου εντός 3 ημερών.

Σημειώνεται ότι, με βάση τις νέες οδηγίες, το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ που ισχύει από 1η Οκτωβρίου 2021 εφαρμόζεται μόνο για μία φορά. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε επόμενη γονική παροχή θα αφαιρείται το αφορολόγητο ποσό που είχε ληφθεί υπόψη στην προηγούμενη δωρεά.

Διαδοχικές δωρεές

Στις περιπτώσεις διαδοχικών δωρεών μεταξύ προσώπων της Α’ κατηγορίας της φορολογικής κλίμακας με συνέπεια εντέλει να λαμβάνει χώρα δωρεά μεταξύ προσώπων που δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτή (π.χ., δωρεά από τέκνο σε γονέα και εν συνεχεία δωρεά από αυτόν τον γονέα σε άλλο τέκνο), διερευνώνται οι πραγματικές συνθήκες και η σκοπιμότητα των δωρεών αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ αυτών, για να διαπιστωθεί αν τίθεται θέμα καταστρατήγησης των υπόψη διατάξεων. Δεδομένου ότι το βάρος απόδειξης της καταστρατήγησης φέρει η φορολογική διοίκηση, είναι αναγκαίο κατά τους σχετικούς ελέγχους να θεμελιώνεται από τα στοιχεία και τις περιστάσεις ότι ο τελικά ωφελούμενος από τις διαδοχικές δωρεές είναι πρόσωπο που δεν ανήκει στην Α’ κατηγορία δικαιούχων και ότι οι διαδοχικές δωρεές έχουν γίνει προς τον σκοπό αυτό.

Συναφώς, κρίσιμο είναι το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μεταξύ των διαδοχικών δωρεών. Εάν αυτό είναι σύντομο, ενδεικτικά όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών, προκύπτει ισχυρή ένδειξη ότι, κατ’ αρχήν, οι διαδοχικές δωρεές έχουν γίνει προς τον σκοπό αυτό και, εφόσον ο σκοπός καταστρατήγησης τεκμηριώνεται και από τα υπόλοιπα στοιχεία και πραγματικά περιστατικά, επιβάλλεται σε βάρος του τελευταίου (πραγματικού) δωρεοδόχου φόρος δωρεών, ως η δωρεά να είχε πραγματοποιηθεί απευθείας από τον πραγματικό δωρητή προς τον τελικό δικαιούχο αυτής.

Αντιστρόφως, εάν μεσολαβεί ικανό χρονικό διάστημα μεταξύ των ως άνω διαδοχικών δωρεών, ενδεικτικά εάν εκτείνεται πέραν του εξαμήνου, συνάγεται κατ’ αρχήν ότι οι διαδοχικές δωρεές δεν έχουν γίνει με σκοπό καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων, εκτός εάν η ελεγκτική αρχή τεκμηριώσει με συγκεκριμένα στοιχεία την καταστρατήγηση αυτών.

Χρηματικές γονικές παροχές – δωρεές χωρίς εξτρέ

Διαπιστώθηκε σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά, με αποτέλεσμα το προσεχές διάστημα η ΑΑΔΕ να αποστείλει ραβασάκια για την καταβολή φόρου 10% στους υπόχρεους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για αρχικές δηλώσεις φόρου γονικής παροχής/δωρεάς που έχουν υποβληθεί από 1/10/2021 και μετά, για την απόδειξη της μεταφοράς του ποσού της χρηματικής γονικής παροχής/δωρεάς σε τραπεζικό λογαριασμό αναγράφονται στο σώμα της δήλωσης φόρου γονικής παροχής/δωρεάς οι αριθμοί IBAN των τραπεζικών λογαριασμών, μεταξύ των οποίων έγινε η μεταφορά των χρημάτων, καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα, και επισυνάπτεται το αποδεικτικό μεταφοράς από το πιστωτικό ίδρυμα.

Σε περίπτωση μη επισύναψης του ανωτέρω δικαιολογητικού (ακόμα και αν αναγράφονται τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών στο σώμα της δήλωσης), ο φορολογούμενος καλείται από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους για την υποβολή αυτού εντός 5 εργάσιμων ημερών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο φόρος υπολογίζεται με αυτοτελή συντελεστή 10% (χωρίς το αφορολόγητο ποσό των 800.000 ευρώ).

Join The Discussion

Compare listings

Compare
Επιστροφή
Viber